Now hiring in Bangkok

More info & apply

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ
สยาม ซีเพลน

อัพเดทเมื่อ 7 กันยายน 2022

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท สยามซีเพลน จำกัด (“SSP”, “เรา” หรือ “ของเรา”) มีผลบังคับใช้กับการดำเนินงานของ SSP ที่เรานำเสนอภายใต้สยามซีเพลน สยาม ซีเพลน ซีเพลน ช็อป เจ็ทบอร์ด ประเทศไทย และแบรนด์อื่น ๆ ที่ดำเนินการภายในนิติบุคคลเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงช่องทางการเข้าใช้งาน (“บริการ”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) มีนโยบายและขั้นตอนในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมแต่ละคนต่อหรือผู้ใช้บริการ (“คุณ”, “ของคุณ” หรือ “ผู้ใช้”)ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) SSP อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายหากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว SSP อาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่คุณร้องขอ

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด

 1. ชื่อและนามสกุล
 2. ชื่อเรื่อง
 3. วันเดือนปีเกิด
 4. สัญชาติ
 5. ที่อยู่บ้าน
 6. บัตรประจำตัวและ/หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
 7. ที่ตั้ง (เช่นประเทศ);
 8. ที่อยู่อีเมล
 9. หมายเลขโทรศัพท์;
 10. ความชอบในการเดินทาง/ความสนใจ

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตามรายละเอียดด้านล่าง:

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากกระบวนการให้บริการดังนี้

 1. ขั้นตอนการสมัครบริการกับเราหรือขั้นตอนการยื่นดอกเบี้ยหรือการเรียกร้องการใช้สิทธิกับเรา
 2. ในการตอบสนองทางอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและคุณ

เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านไฟล์บันทึกไฟล์เหล่านี้บันทึกผู้ใช้เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัท โฮสติ้งทั้งหมดทำเช่นนี้และเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์บริการโฮสติ้งข้อมูลที่รวบรวมโดยไฟล์บันทึก ได้แก่ ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP) ประเภทเบราว์เซอร์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ประทับวันที่และเวลา หน้าอ้างอิง/ออก และอาจจำนวนการคลิกข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้วัตถุประสงค์ของข้อมูลคือการวิเคราะห์แนวโน้มการบริหารไซต์ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บนเว็บไซต์และการรวบรวมข้อมูลประชากร

เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านคุกกี้และเว็บบีคอนเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ สยามซีเพลนใช้ 'คุกกี้'คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการตั้งค่าของผู้ใช้ และหน้าบนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงหรือเยี่ยมชมข้อมูลนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการปรับแต่งเนื้อหาเว็บเพจของเราตามประเภทเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 1. เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ
 2. เพื่อป้องกัน ตรวจจับ บรรเทา และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย
 3. เพื่อส่งการแจ้งเตือน อัปเดต การยืนยัน และการสื่อสารแก่คุณ
 4. เพื่อจัดหา ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการโฆษณาของเรา
 5. ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ
 6. ตามความจำเป็น เพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราหรือผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลอื่นหรือบุคคลตามกฎหมาย
 7. ตามความจำเป็น เพื่อปฏิบัติงานที่เราดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือจำเป็นสำหรับการใช้อำนาจอย่างเป็นทางการที่ได้รับมอบหมายให้เรา
 8. เพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารทางประวัติศาสตร์ การวิจัย หรือสถิติมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร

ไม่มีบุคคลภายนอกภายใน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับกลุ่มบริษัทของเรา ได้แก่ บริษัท ซีเพลน เอเชีย จำกัด (ฮ่องกง) และ บริษัท สยามซีเพลน จำกัด (ประเทศไทย)

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัท สยามซีเพลน จำกัด มุ่งมั่นที่จะทำทุกข้อ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามใดนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ข้างต้น และใช้มาตรการความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้นานเท่าใด

โดยทั่วไปเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริการและ/หรือภาระผูกพันของเราและตราบเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้บังคับใช้นอกจากนี้เรายังจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหากเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดข้อโต้แย้ง/การดำเนินคดีในขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับอนุญาต

สื่อ

หากคุณอัปโหลดรูปภาพไปยังเว็บไซต์ คุณควรหลีกเลี่ยงการอัปโหลดรูปภาพที่มีข้อมูลตำแหน่งฝังตัว (EXIF GPS) รวมอยู่ด้วยผู้ใช้เว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดและแยกข้อมูลตำแหน่งใด ๆ จากรูปภาพบนเว็บไซต์

คุกกี้

หากคุณแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจเลือกที่จะบันทึกชื่อ ที่อยู่อีเมล และเว็บไซต์ของคุณในคุกกี้สิ่งเหล่านี้เพื่อความสะดวกของคุณเพื่อที่คุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลอีกครั้งเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นอื่นคุกกี้เหล่านี้จะมีอายุการใช้งานหนึ่งปี

หากคุณเยี่ยมชมหน้าเข้าสู่ระบบของเรา เราจะตั้งค่าคุกกี้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้หรือไม่คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและถูกทิ้งเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ เราจะตั้งค่าคุกกี้หลายตัวเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบและตัวเลือกการแสดงหน้าจอของคุณคุกกี้เข้าสู่ระบบใช้เวลาสองวันและคุกกี้ตัวเลือกหน้าจอจะใช้เวลาหนึ่งปีหากคุณเลือก “จำฉัน” การเข้าสู่ระบบของคุณจะคงอยู่เป็นเวลาสองสัปดาห์หากคุณออกจากระบบบัญชีของคุณ คุกกี้เข้าสู่ระบบจะถูกลบออก

หากคุณแก้ไขหรือเผยแพร่บทความ คุกกี้เพิ่มเติมจะถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณคุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและเพียงระบุรหัสโพสต์ของบทความที่คุณเพิ่งแก้ไขหมดอายุหลังจากหนึ่งวัน

เนื้อหาที่ฝังตัวจากเว็บไซต์อื่น

บทความในเว็บไซต์นี้อาจรวมถึงเนื้อหาที่ฝังตัว (เช่น วิดีโอ รูปภาพ บทความ ฯลฯ)เนื้อหาที่ฝังตัวจากเว็บไซต์อื่นทำงานในลักษณะเดียวกับที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์เหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ใช้คุกกี้ ฝังการติดตามของบุคคลที่สามเพิ่มเติม และตรวจสอบการโต้ตอบของคุณกับเนื้อหาที่ฝังนั้นรวมถึงการติดตามการโต้ตอบของคุณกับเนื้อหาที่ฝังไว้หากคุณมีบัญชีและลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์นั้น

ผู้เยาว์และเด็ก

อีกส่วนหนึ่งของความสำคัญของเราคือการเพิ่มการป้องกันสำหรับเด็กในขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ตเราสนับสนุนให้ผู้ปกครองและผู้ปกครองสังเกต มีส่วนร่วม และ/หรือติดตามและเป็นแนวทางกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขา

สยามซีเพลนไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่าอายุครบตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหากคุณคิดว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลประเภทนี้บนเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราทันที และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของสยามซีเพลนไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์อื่นดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมอาจรวมถึงแนวทางปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกตัวเลือกบางอย่างคุณสามารถดูรายการทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้และลิงก์ได้ที่นี่: ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกปิดใช้งานคุกกี้ผ่านตัวเลือกเบราว์เซอร์แต่ละตัวของคุณหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์เฉพาะสามารถพบได้ที่เว็บไซต์ของเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้อง คุกกี้คืออะไร?

คุณมีสิทธิอะไรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา
 2. คุณสามารถขอการเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณได้
 3. คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ทำให้เข้าใจผิด หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
 4. คุณสามารถขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
 5. คุณสามารถจำกัดหรือคัดค้านการใช้ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์
 6. คุณสามารถขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เว้นแต่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อจัดตั้ง ดำเนินการ หรือปกป้องการเรียกร้องตามกฎหมาย
 7. คุณสามารถยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นผิดกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องคุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง

ข้อมูลการติดต่อของเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่:

บริษัท สยามซีเพลน จำกัด
ที่อยู่: อาคารยูบีซี II ทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110
คอลเซ็นเตอร์: +66 (0) 26664969

อีเมล: contact@siamseaplane.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บ่อยครั้งเพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อใดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อเราโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรณีที่มีผลและจำเป็น เราจะขอความยินยอมจากคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม